top of page

KÖPVILLKOR & PERSONUPPGIFTSHANTERING

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (“Kunden”) gör en beställning genom
www.kraftpowersupport.com (“webshoppen”). Ett avtal ingås mellan Dig och Jämtstark Gym AB,
organisationsnummer 559019-1333 (“KRAFTPOWERSUPPORT”). Villkoren är enbart tillämpningsbara
för Kund som är konsument, och som gör beställningar via webshoppen.

PERSONUPPGIFTER

När du som kund lägger en beställing hos KRAFTPOWERSUPPORT genom webshoppen, godkänner
du att vi lagrar dina uppgifter för att på så vis fullfölja din order, samt eventuell efterföljande service och
kompletteringar. Den information som sparas är namn, adress, e-mail, telefonnummer samt vad du har
beställt. KRAFTPOWERSUPPORT delar dina leveransuppgifter med det fraktbolag som genomför transport av
din order. Inga uppgifter delas med tredje part. Hantering av dina uppgifter sker enligt dataskyddsförordningen, och lagras så länge de bedöms vara relevanta. Därefter raderas dessa.

Personuppgifter och/eller kortuppgifter hanteras av Klarna.
För villkor, se: https://www.klarna.com/se/

Du har närsomhelst rätt att veta vilka uppgifter om dig som kund vi hanterar och lagrar.
För detta, kontakta webshop@kraftpowersupport.com

BESTÄLLNINGAR

För att handla hos KRAFTPOWERSUPPORT måste Kunden ha fyllt 18 år. Konsument under 18 år måste inneha och sända målsmans tillstånd innan köpet genomförs. KRAFTPOWERSUPPORT accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp (kreditkort, faktura, delbetalning)
till personer under 18 år. KRAFTPOWERSUPPORT förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller innehar betalningsanmärkningar). Alla produkter förblir KRAFTPOWERSUPPORT egendom, tills det att full betalning har erlagts. KRAFTPOWERSUPPORT bär inget direkt- eller indirekt ansvar, för t.ex. men ej begränsat till
leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

REKLAMATION

Om en produkt är skadad eller har fel, som ej kan påvisas vara transportskada, skall denna skyndsamt ersättas av KRAFTPOWERSUPPORT, alternativt betala ut delsumman till kunden. Kunden bör ankomstkontrollera produkten för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta KRAFTPOWERSUPPORT via mail till webshop@kraftpowersupport.com, och där uppge ordernummer, samt skäl till reklamationen. Returförsändelsen skall märkas med “RETUR” samt det returnummer som tilldelats kunden av KRAFTPOWERSUPPORT, förslagsvis på adresslappen, så att originalförpackningen ej skadas. Vid alla returer är det viktigt att kunden packar produkten så att produkten ej kan skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få sin returfraktkostnad betald vid ett giltigt returärende. I de fall där returärende ej är giltigt, och kunden har fått en förutbetald returfraktsedel, debiteras kunden fraktkostnaden tur och retur. För returförsändelser som saknar returnummer, återsänds dessa till kund, varpå kunden debiteras fraktkostnaden. KRAFTPOWERSUPPORT förbehåller sig rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig, i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Returrätten gäller i 14 dagar från den dag du fått din produkt levererad, och gäller oanvänd produkt. Kunden har rätt att reklamera en produkt, om dess egenskaper avviker från det som avtalats, eller som följer av lag. Vidare ska kunden ersättas för eventuella fraktkostnader, och andra kostnader som uppkommit i samband med reklamation.

ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen har du som privatkonsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerrätten gäller endast om produkten kan återlämnas i originalförpackning, och i väsentligt oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att produkten fungerar endast om produktens art förutsätter detta. Produkten får ej vara använd, i annatfall för funktionskontroll, och skall vara förpackad på ett sådant vis att produkten kan säljas vidare i nyskick. Gör KRAFTPOWERSUPPORT bedömningen att produkten använts för mer än enbart funktionskontroll, kan en värdeminskning tillämpas vid en retur. Kosttillskott, vars säkerhetsförsegling har brutits återtas ej, och faller således även inte under undantaget om funktionskontroll innan en eventuell retur. Om en produkt är transportskadad, ska du som kund kontakta KRAFTPOWERSUPPORT inom skälig tid, för information om hur du går tillväga angående ersättning. Om kunden vill åberopa sin ångerrätt, skall detta meddelas KRAFTPOWERSUPPORT, förslagsvis genom mail till webshop@kraftpowersupport.com, för att erhålla returadress, samt returnummer. Kunden själv står för returfrakten, men KRAFTPOWERSUPPORT kan hjälpa till med handhavande av retursedel om så önskas. Vid ångerrätt eller reklamation skall, om kunden ej begär ny produkt, KRAFTPOWERSUPPORT återbetala ordersumman, alternativt makulera fakturan, inom 14 dagar från det datum som den returnerade produkten mottagits.

ÖVRIGT

KRAFTPOWERSUPPORT förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra all information på och gällande webshoppen, men ej begränsat till priser, erbjudanden och produktspecifikationer. Utan föregående avisering om detta. Om eventuell slutförsäljning av en produkt, till uppgivet pris sker, eller likaså pga felaktigt lagersaldo. Äger KRAFTPOWERSUPPORT rätten att häva köpet och återbetala kundens
eventuellt inbetalda belopp på bästa sätt. KRAFTPOWERSUPPORT ska även meddela kunden om ersättningsprodukt eller likande finns
tillgängligt. Vidare friskriver sig KRAFTPOWERSUPPORT för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga förekommande produkter på Webshoppen. Bildinformation skall enbart ses som illustrationer och kan ej heller garanteras att återge exakt utseende och beskaffenhet.

TVIST
Vid uppkommen tvist har KRAFTPOWERSUPPORT som riktlinje att följa Allmänna Reklammationsnämndens rekommendationer.
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks)

bottom of page